Valitse sivu

(Svenska) Upphandlingar

Vahvan oluen, viinin, viinan tai muiden alkoholijuomien tarjoiluun tarvitaan tarjoilulupa.
 1.7.2001 lähtien on oluen vähittäismyyntiä tai oluttarjoilua harjoittavan henkilön ilmoitettava asia siihen kuntaan, jossa myynti tapahtuu. Oluen myynti on kielletty ilman ilmoituksen tekemistä. Olut on hiivatettu juoma, joka valmistetaan pääasiassa kuivatuista tai paahdetuista mallasuutteista. Olutta, jonka alkoholintilavuusprosentti ylittää 2,25 mutta ei 3,5 tilavuusprosenttia kutsutaan ”kansan”olueksi (II-olut).

Tupakkatuotteiden myynti
Vuodesta 2002 lähtien ovat kaupat ja muut tupakkatuotteiden, savukkeiden, sikarien ja nuuskan myyntipisteet velvollisia ilmoittamaan asiasta kuntaan. Tupakkatuotteita myyvän elinkeinonharjoittajan tulee laatia ja toteuttaa omavalvontasuunnitelma, joka tulee lähettää kuntaan myynti-ilmoituksen yhteydessä. Ilmoituslomake löytyy tästä linkistä. Ilmoitusvelvollisuus takaa kunnalle mahdollisuuden valvoa alueellaan tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista, mm ettei tupakkaa myydä alle 18- vuotiaille henkilöille. Laiton tupakkatuotteiden myynti ilmoitetaan aina poliisille.
Reseptivapaat lääkkeet
Toiminnanharjoittajan, joka myy nikotiinikorvaustuotteita tai muita reseptivapaita itsehoitolääkkeitä, on ensin tehtävä ilmoitus Lääkevirastoon(Läkemedelsverket).
Laki (2009:730) tiettyjen reseptivapaiden lääkkeiden myynnistä:
Vähittäismyynti tarjoilutiloissa
11 § Vähittäismyyntiä ei saa, poikkeuksena on nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynti, harjoittaa tarjoilutiloissa, joissa vaaditaan tarjoilulupa alkoholilain 6 mom. 1 § mukaan. Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet tiettyjen reseptivapaiden lääkkeiden myyntiin löytyvät tästä. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin toiminta aloitetaan.

Milloin tarvitaan tarjoilulupa?

Alkoholijuomien, viinien ja vahvan oluen tarjoilua saa harjoittaa ainoastaan, jos anniskeluun on myönnetty lupa alkoholilain 8 mom. 2 § mukaan. Tällä tarkoitetaan 1 mom. 11 § mukaan korvausta vastaan tapahtuvaa alkoholijuomien anniskelua. Korvaukseksi katsotaan myös sellaiset tapaukset, jossa alkoholijuomat sisältyvät johonkin muuhun maksuun, esimerkiksi pääsymaksuun.

Milloin tarjoilulupaa ei tarvita?

  • Tilaisuus on yksittäinen tapahtuma, joka on tarkoitettu ennalta määrätyille henkilöille.
  • Alkoholin tarjoilu tapahtuu ilman voittoa ja osallistujilta peritään vain juomien hinta eikä muita maksuja.
  • Tilaisuus järjestetään tiloissa, joissa ei harjoiteta kaupallista alkoholijuomien tai mietojen alkoholijuomien myyntiä.

HUOM! Tilaisuuden tulee täyttää kaikki yllä olevat vaatimukset, jottei lupaa tarvita.

Eri tarjoiluluvat

Tarjoilulupa voidaan myöntää yleisölle, yhdistykselle, yritykselle tai muuhun yksityistilaisuuteen. Lupa voidaan myöntää yhden vuoden ajaksi tai vuosittain määräajaksi tietylle ajanjaksolle, tai vain tilapäisesti muutamaksi kerraksi.

Tilapäinen, yleisötapahtumaan myönnettävä lupa

Tarjoilulupa myönnetään tiettynä ajanjaksona tai kertana tapahtuvaan yleisötapahtumaan vain jos alkoholitarjoilun yhteydessä tarjotaan valmistettua ruokaa (voileipien, kuumien makkaroiden ja hampurilaisten tarjoilu ei ole riittävää).

Alkoholijuomien tarjoilun tulee tapahtua tilaisuudessa, joka on luonteeltaan vakavanlaatuinen. Lupa myönnetään ensisijaisesti paikallisille ravintoloitsijoille. Urheilutapahtumien ja nuorille suunnattujen tapahtumien tulee olla hillittyjä. On pystyttävä esittämään kyseessä olevien tilojen käyttöoikeus. Vahvojen alkoholijuomien tarjoiluun ei myönnetä lupaa. Tarjoilualue tulee selkeästi rajata ja istumapaikkoja tulee olla riittävästi.

Tarjoilulupa lomakkeet

Yhteydenotto: Christina Nilsson och Kerstin Gustafsson
Osasto: Alkoholhandläggning
Puhelin: 0226-64 53 37 tai 0226-64 50 37
Faxi: 0226-64 50 68
Sähköposti: christina.nilsson@avesta.se jakerstin.gustafsson@avesta.se
Postiosoite: Omsorgsförvaltningen, Box 23, 774 21 Avesta (käyntiosoite: Marcusgatan 25)