Valitse sivu

Tietoa kunnasta

Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergin kuntaa johdetaan poliittisesti. Kunnan hallinnon päävastuu on kuntalaisten vaaleilla valitsemilla luottamushenkilöillä, politiikoilla. Poliitikot päättävät miten kunnan toiminta järjestetään ja mihin palveluihin kunta panostaa. Poliitikkojen apuna työskentelevät kunnan virkamiehet(kunnan asiantuntevat viranhaltijat), jotka parhaalla mahdollisella tavalla (lakien, asetusten, säädösten ja sopimusten mukaan) toteuttavat poliitikkojen päätökset.  Kaikkien työntekijöiden ja viranhaltijoiden on poliittisesti johdetussa organisaatiossa ymmärrettävä se, että itse asiassa ovat kunnan asukkaat toimeksiantajia.

Kunnanvaltuusto 

Kuntalain mukaan(3 luku 1 § kuntalaki) kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto(KF), jonka valtuutetut valitaan yleisissä vaaleissa edustamaan kunnan asukkaita. Valtuuston tärkein tehtävä on vastata kunnan toiminnan laajuudesta ja tavoitteista. Valtuusto päättää mihin verorahat käytetään kunnassa. Valtuusto nimittää myös jäsenet kunnan muihin toimielimiin kuten kunnanhallitukseen, ympäristö- ja rakennuslautakuntaan ja vaalilautakuntaan.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus(KS) on kunnan johtava poliittinen hallintoelin, joka kunnanvaltuuston toimesta vastaa kunnan toiminnan kehittämisestä ja kunnan taloudesta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on myös samalla kunnanneuvos ja kunnan ainoa kokopäiväisesti toimiva luottamushenkilö. Kunnanhallituksen jäsenet kuuluvat myös lukuisiin valiokuntiin. Valiokunnat vastaavat kunnan eri toimialoista.

Hallinto-organisaatio/hallintojärjestelmä

Kunnan hallinnon hoitaminen on järjestetty poliittisen toimintakokonaisuuden mukaan ja siihen kuuluvat ympäristö- ja rakennushallinto sekä kunnanhallituksen hallinto.  Molempia johtaa kunnanjohtaja. Ympäristö- ja rakennushallintoon, joka on kunnan pienin hallintoyksikkö, kuuluu ympäristö- ja rakennusosasto. Kunnanhallituksen hallintoon kuuluu talous- ja IT-osasto, kanslia- ja henkilöstö-osasto sekä kuusi eri sektoria:

  • Lapset ja koulutus
  • Hoiva ja huolenpito
  • Kulttuuri ja vapaa-aika
  • Tekniikka ja huolto
  • Elinkeinot ja kehitys
  • Yhteiskuntasuojelu ja valmius

Skinnskattebergin kunnassa työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä (toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa olevassa työsuhteessa).