Valitse sivu

Kontakt

Kommunens telefonväxel
0222 – 450 00

Besöksadress:
Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg (kommunhuset)
Öppetider: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Kommunhusets reception, tel. 0222–451 21

E-post: kommun@skinnskatteberg.se

Våra medarbetare och förtroendevalda har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Kommunalråd
Lars Andersson, tel. 0222-451 93 / 076-785 79 24, lars.andersson@skinnskatteberg.se

Kommunchef
Nima Poushin, tel. 0222–451 92, nima.poushin@skinnskatteberg.se

Postadress:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Fakturaadress:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Organisationsnummer: 212000-2023
Plusgiro: 14730-6
Bankgiro: 813-2227

 

ELLER

 

Postadress: Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset)
Växel, tel. 0222–450 00
Reception, tel. 0222–451 21
Fax: 0222–450 90
E-post: kommun@skinnskatteberg.se

Kommunchef: Nima Poushin, tel. 0222–451 92

Våra medarbetare och politiker har en e-postadress som är uppbyggd enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Vid akuta krissituationer
– Ambulans, brandkår & polis i nödsituation: 112
– Polis i övriga fall: 114 14
– Brandstationen i Skinnskatteberg: 0222–451 74 eller 0222–103 80
– Jourtelefon vatten och avfall (kvällar och helger), tel. 070-651 45 87
– Kriscentrum för Män i Västmanland, tel. 021–41 03 08
– Kvinnojouren Frida: 070–275 19 28 eller 0223–128 50
– Trafikhinder på allmän väg, kontakta trafikverket: 0771-24 24 24

Bibliotek
Tel. 0222–451 38
Fax: 0222–411 92
Besöksadress: Klockarbergsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Bibliotek, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Borgerlig vigsel
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kansli- och personalavdelning, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Bokningar och frågor, tel. 0222–451 90

Centralkök
Kostchef: Jeanette Lövdin, tel. 0222–450 29

Hemgårdsköket
Tel. 0222–450 29
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg

Köket i Klockarbergsskolan
Tel. 0222–451 58
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg

Ekonomi
Ekonomichef: Mikael Eriksson, tel. 0222–451 42. Obs. e-post: ollas@skinnskatteberg.se
Kassa, tel. 0222–451 43
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Ekonomikontoret, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Finskspråkig service /Suomenkielinen palvelu
Samordnare gällande finskspråkig service, tel. 0222–450 44
Suomenkielinen puhelinneuvonta kunnan palvelujen osalta (finskspråkig telefonrådgivning), tel. 0222–450 44
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förvaltningsområdet för finska språket, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Fastighetsskötare
Fastighetschef, tel. 0222–451 19
Fastighetsskötare (Hemgården), tel. 0222–450 06
Fastighetsskötare (Klockarbergsgården), tel. 0222–451 37
Fastighetsskötare (Sotvretsv. 3–13, 19), tel. 0222–451 37
Fastighetsskötare (Klockarbergsv. 8), tel. 0222–451 62/451 64
Fastighetsskötare (Klockarbergsskolan), tel. 0222–45162/45164
Fastighetsskötare (Solgården), tel. 0222–451 11
Fastighetsskötare (Släntvägen), tel. 0222–451 11
Fastighetsskötare (Lotsen, Centralvägen 19), tel. 0222–450 06
Fastighetsskötare (fd. ASSI-husen), tel. 0222–451 37

Fritidshem
Tel. 0222–450 25
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolans fritidshem, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Enhetschef (Fritidshem): Stefan Horn, tel. 0222–451 12
Arbetslagsledare, tel. 0222–450 25

Föreningskontakt
Föreningskontakt, tel. 0222–451 49
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Föreningskontakt, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolor
Ansökningar och övriga blanketter gällande förskolan skickas till adressen:
Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolan, Barn- och utbildningskontoret, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolechef: Marianne Andersson, tel. 0222–450 15
Förskole-/fritidshemskö, tel. 0222–450 15

Förskolan Ekorren
Tel. 0222–450 67
Besöksadress: Skolvägen 5, 730 91 Riddarhyttan
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Ekorren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Kotten (Färna)
Tel. 0222–450 61
Besöksadress: Skolvägen 6, 739 70 Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Kotten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Masmästarbo
Fax: 0222–107 63
Besöksadress: Slaggvägen 11, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Masmästarbo, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Avdelningen Blå, tel. 0222–451 86
Avdelningen Grön, tel. 0222–450 14
Avdelningen Gul, tel. 0222–451 73

Förskolan Solgården
Avdelning Fröet, 0222 – 45016
Avdelning Nyckelpigan, 0222 – 45064
Avdelning Rosen, 0222 – 45175
Avdelning Solen, 0222 – 45172
Besöksadress: Östra Ringvägen 25, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Nyckelpigan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Nyhammar (Hed)
Tel. 0222–450 62
Besöksadress: Nyhammar 6, 731 15 Kolsva
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Nyhammar, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Öppen förskola Stacken
Tel. 0222–450 55
Besöksadress: Kyrkvägen 1, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Öppen förskola Stacken, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Öppettider: tisdag kl. 9.30–16.00, torsdagar kl. 9.30–16.00

Grundskola, Klockarbergsskolan (åk. F–9)
Fax: 0222–450 86
Expedition, tel. 0222–451 51
Lärarrummet, tel. 0222–451 99
Skolskjutssamordnare & skolsekreterare, tel. 0222–451 54
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Rektor: Ylva Åkerberg, tel. 0222–451 26
Biträdande rektor: Stefan Horn, tel. 0222–451 12

Arbetslag F–3
Arbetsrum tel. 0222–450 21
Arbetsrum tel. 0222–450 23

Arbetslag 4–6
Arbetsrum tel. 0222–450 22

Arbetslag 7–9
Arbetsrum tel. 0222–450 30

Elevvårdsteam
Kurator, tel. 0222–451 68
Skolsköterska, tel. 0222–451 61
Studie- och yrkesvägledare (SYV), tel. 0222–451 59

Vaktmästare
Tel. 0222–451 62 / 0222–451 64

Lokalvårdare
Tel. 0222–450 60
Utredningsingenjör (verksamhetsansvarig): Lennart Engbom, tel. 0222–450 17

Informationsenheten
Sektorschef (Näringsliv och utveckling): Jan Jäder, tel. 0222–450 40
Informatör (frågor gällande kommunens webbplats, aktivitetskalender, logotyp, pressmaterial etc.), tel. 0222–450 47, e-post: info@skinnskatteberg.se
Redaktör för kommuntidningen 0222:an, tel. 0222–451 39, e-post: 0222@skinnskatteberg.se
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Informationsenheten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Kommunal psykiatri
Psykiatrisamordnare, tel. 0222–451 18

Lotsen
Daglig verksamhet för personer som har olika psykiska funktionshinder samt sociala problem.
Tel. 0222-451 70 eller 076–832 04 48.
Besöksadress: Centralvägen 21, Skinnskatteberg.

Konsumentrådgivare & skuld- och budgetvägledare
Tel. 070–201 48 03, telefontid: tisdagar kl. 10:30-12:30.
e-post: konsumentvagledaren@skinnskatteberg.se
Besök efter överrenskommelse!

Kulturhuset Korpen & Kulturskolan
Bokningar av Kulturhuset Korpen, tel. 0222–451 91
Lärarrummet, tel. 0222–451 95
Sektorschef (Kultur och fritid): Staffan Bergman, tel. 0222–451 97
Besöksadress: Köpingsvägen 11, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kulturskolan (Kulturhuset Korpen), Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Lägenheter & bostadsanpassning
Uthyrning av kommunens lägenheter samt bostadsanpassning, tel. 0222–451 25

Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Miljö & bygg
Byggnadsinspektör, tel. 0222–451 27
Energi- och klimatrådgivare, tel. 0222–451 27
Miljöinspektörer, tel. 0222–450 00 (via växel)
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Miljö och bygg, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Näringsliv & utveckling
Sektorschef (Näringsliv och utveckling): Jan Jäder, tel. 0222–450 40
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Näringsliv och utveckling, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Serveringstillstånd:
Telefon: 0226–64 53 37 eller 0226–64 50 37
Fax: 0226–64 50 68
Besöksadress: Marcusgatan 25, Avesta
Postadress: Omsorgsförvaltningen, Box 23, 774 21 Avesta
Kontakt: Christina Nilsson, avdelning: alkoholhandläggning
E-post: christina.nilsson@avesta.se

Parkeringstillstånd
Tel. 0222–451 25
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Politiker & kommunsekreterare
Kommunsekreterare (frågor gällande kommunala politiker & organ, dagordningar, protokoll osv.), tel. 0222–451 32

Kommunalrådet (KS-ordförande): Lars Andersson, tel. 0222–451 93 / 076–785 79 24
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kommunalrådet, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Renhållning & avfallshantering
Handläggare: sophämtning, renhållningsabonnemang, vatten & avlopp, slamtömning samt allmän debitering, tel. 0222–451 35
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Enhetschef, vatten & avlopp: Tom Myrland, tel. 0222–451 36
Jour: vatten & avlopp, tel. 070–651 45 87

Återbruket:
VafabMiljö, tel. 0222–108 69
Besöksadress: Näsvägen, Skinnskatteberg

Räddningstjänst
Brandstationen, tel. 0222–451 74 eller 0222–103 80
Besöksadress: Bergslagsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Samhällsskydd och beredskap, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Sektors-/räddningschef: Kenneth Johansson, tel. 0222–451 74
Beredskapsamordnare, tel. 0222–451 39
Skorstensfejarmästare: tel. 0223–714 73

Socialtjänst
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Socialtjänsten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Enhetschef (socialtjänsten): Christer Jansson, tel. 0222–451 15
Mottagningssekreterare: Susanne Backström, tel. 0222 – 451 14
Faderskap: Agneta Lennartsson tel. 0223-442 75

LSS-handläggare, tel. 0222–451 18

Socialsekreterare, tel. 0222–450 00 (växel)

Socialjouren, tel. 021–39 20 66.
– öppettider (socialjouren):
– mån–tors kl. 16.30–00.30
– fre kl. 16.30–01.30
– lör kl. 14.00–01.30
– sön kl. 14.00–00.30
Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via Polisens telefon: 114 14

Alltjänst (hjälp med krävande hemsysslor för pensionärer)
Information, tel. 0222 – 450 89 eller 0222 – 451 08.
Efter att du blivit kund hos Alltjänst beställer du önskat arbete via telefon: 0222–450 89 (telefontider vardagar kl. 8.00–12.00 & 13.00–16.00)

Familjerådgivning, tel. 0223–442 89
Besöksadress: Centrumvägen 3, Fagersta

Familjerättsekreterare
Agneta Lennartsson (i Fagersta), tel. 0223-44 000 (växel)

Fixar-Malte (gratis hjälp med lättare hemsysslor för pensionärer)
Telefontid mån–tis kl. 8–12, tel. 073–097 90 34

Flyktingboende för ensamkommande flyktingbarn: Smedjan
Tel. 0222–100 66
Besöksadress: Helmers stig 1, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Smedjan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Föreståndare (Smedjan): Daniel Gissberg, tel. 0702–95 09 14

Ungdomsmottagningen
Tel. 0223–474 00
Besöksadress: Dalavägen 32, Fagersta

Turistinformation
Turismsamordnare, tel. 0222–450 45
Besöksadress: Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg (Kommunhuset)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Turism, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Allaktivitetshuset Sture
Tel. 0222–450 70
Besöksadress: Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Allaktiviteshuset Sture, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Enhetschef (Sture): Stefan Horn, tel. 0222–451 12
Verksamhetsledare (Sture): Roger Ingvarsson

Vid dödsfall
Begravningsombud:
Sten Muhammed Yussif Widhe
Tel. 0223–492 22, E-post: muhammedyussif@gmail.com

Borgerlig begravningsförrättare:
Per Georgsson, tel. 070–237 81 97
Bouppteckning/Dödsboanmälan, tel. 0222–451 14

Vuxenutbildning
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)
Adress: Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Fridavägen 5, 737 44 Fagersta
Växel: 0223–443 00
www.nvu.se

Lärcenter i Skinnskatteberg
Besöksadress: Klockarbergsvägen 6, Skinnskatteberg (Biblioteket), tel. 0222–451 38

Vägbelysning
Frågor gällande vägbelysning, tel. 0222–451 25
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Äldre- och handikappomsorg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Äldre- och handikappomsorg, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Alltjänst (hjälp med krävande hemsysslor för pensionärer):
Information, tel. 0222 – 450 89 eller 0222 – 451 08.
Kontakta Alltjänst via telefon för beställning av önskat arbete:
0222–450 89 (telefontider vardagar kl. 8.00–12.00 & 13.00–16.00)

Anhörigstöd, tel. 0222–450 53

Biståndshandläggare, tel. 0222–450 53

Fixar-Malte (gratis hjälp med lättare hemsysslor för pensionärer):
Telefontid mån–tis kl. 8–12, tel. 073–097 90 34

Färdtjänst & riksfärdtjänst
Biståndshandläggare: Helena Werner, tel. 0222–450 53

Hemsjukvård
Tel. 0222–106 86
Fax: 0222–102 37
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemsjukvård, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (hemsjukvård): Anna Lena Skog, tel. 0222–451 82

Hemtjänst
Tel. 0222–450 09
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemtjänst, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef hemtjänst: Anna Lena Skog, tel. 0222–451 82

Korttidsboende & rehabilitering: Viljan
Tel. 0222–450 41 & 0222–106 55
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Enhetschef: Anna Lena Skog, tel. 0222–451 82

Paramedicin
Enhetschef: Anna Lena Skog, tel. 0222–451 82
Arbetsterapeut, tel. 0222 – 451 85
Friskvårdare, tel. 0222 – 450 56
Sjukgymnast, tel. 0222 – 450 12

Väntjänst, tel. 0222–450 53

Äldreboendet Hemgården
Fax: 0222–102 13
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemgården, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef: Peter Jakobsson tel. 0222–451 88
Bemanningsassistent, tel. 0222–451 30
Avdelningen Furan (Hemgården), tel. 0222–450 28
Avdelningen Granen (Hemgården), tel. 0222–450 27

Äldreboendet Klockarbergsgården
Fax: 0222–104 12
Besöksadress: Klockarbergsvägen 10, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsgården, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef: Peter Jakobsson tel. 0222–451 88
Bemanningsassistent, tel. 0222–450 50
Avdelningen Ettan (Klockarbergsgården 1), tel. 0222–450 52
Avdelningen Tvåan (Klockarbergsgården 2), tel. 0222–450 54
Avdelningen Trean (Klockarbergsgården 3), tel. 0222–450 10

Överförmyndare: Elisabeth Åberg
Tel. 0222–451 48 / 070–209 17 63
E-post: elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunkontoret)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Överförmyndaren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg