Valitse sivu

Organisaatio

Skinnskattebergin kuntaa johdetaan poliittisesti. Kunnan hallinnon päävastuu on kuntalaisten vaaleilla valitsemilla luottamushenkilöillä, politiikoilla. Poliitikot päättävät miten kunnan toiminta järjestetään ja mihin palveluihin kunta panostaa. Poliitikkojen apuna työskentelevät kunnan virkamiehet(kunnan asiantuntevat viranhaltijat), jotka parhaalla mahdollisella tavalla (lakien, asetusten, säädösten ja sopimusten mukaan) toteuttavat poliitikkojen päätökset.

organisation