Valitse sivu

Vanhus- ja vammaishuolto

Vanhus- ja vammaishuollon tehtävänä on auttaa henkilöitä, jotka kärsivät sairauden, ikääntymisen tai vamman aiheuttamasta toimintavajavaisuudesta, jotta he voisivat elää itsenäistä ja tarkoituksenmukaista elämää ja olla yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Hoito- ja hoivatoimet suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen lähiomaistensa kanssa, kunnioittaen yksityistä henkilökohtaista loukkaamattomuutta ja ihmisarvoa. Vanhus- ja vammaishuollon toiminnan lähtökohtana on, että asiakas voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään erilaisten tukitoimien avulla.

Erityinen asumismuoto (Särskilt boende)
Hemgården on hoitokoti, joka on tarkoitettu henkilöille, joiden hoidontarve on suuri. Klockarbergsgården on puolestaan hoitokoti, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on dementiasairaus. 7-bo on erityinen asumismuoto henkilöille, joille annettavat tuki- ja palvelutoimet kuuluvat kotipalvelun piiriin. Lisätietoja saa hoitokotien yksikköpäälliköltä, puh. 0222–45182.

Kotipalvelu (Hemtjänst)
Myönnetään kunnan avuntarpeenkäsittelijän tekemän päätöksen mukaan, sinun ja ehkä myös lähiomaisesi kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Kotipalvelu tarjoaa esim. henkilökohtaista huolenpitoa, lomittajan omaishoitajalle, siivousapua, lääkehuoltoa sekä pyykinpesu- ja kaupassakäyntipalvelua. Lisätietoja saa kunnan vanhus- ja vammaishuollon hakemusten käsittelijältä, puh. 0222–45053.

Kotisairaanhoito (Hemsjukvård)
Kotisairaanhoito/kotikäynti toimii kynnysperiaatteen mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos et pääse itse tai jonkun muun avustamana terveyskeskukseen, voit saada sairaanhoidollista apua kotiisi. Kotisairaanhoito vastaa kaikkien 18-vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden äkillisistä ja suunnitelluista kotikäynneistä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Kotisairaanhoidon vastuulla ovat perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat henkilöt diagnoosista riippumatta. Lisätietoja saa kotisairaanhoidon yksikköpäälliköltä, puh. 0222–45182.

Kuljetuspalvelu (Färdtjänst)
Myönnetään henkilöille, jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä, kuten linja-autoa. Lisätietoja saa kunnan vanhus- ja vammaishuollon hakemusten käsittelijältä, puh. 0222–45053.

Lyhytaikaisasuminen ja kuntoutus (Korttidsboende och rehabilitering)
Hemgårdenilla on mahdollista asua toipumisen, kuntoutuksen, selvityksen tai lomituksen/jaksotteluhoidon aikana tai asiakkaan odottaessa uutta asumismuotoa. Lisätietoja saa kunnan vanhus- ja vammaishuollon hakemusten käsittelijältä, puh. 0222–45053.

Omaistuki/Omaishoidontuki (Anhörigstöd)
Yksilöllisesti suunniteltu tuki on tarkoitettu helpottamaan sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti sinua, joka hoidat lähiomaistasi kotona. Lisätietoja saa kunnan omaistuen yhteyshenkilöltä, puh. 0222–45053.

Päivähoito (Dagvård)
On Klockarbergsgårdenilla tapahtuvaa päiväkeskustoimintaa dementiaa sairastaville henkilöille. Painopisteenä on sosiaalinen yhdessäolo muiden kanssa. Lisätietoja saa kunnan vanhus- ja vammaishuollon hakemusten käsittelijältä, puh. 0222–45053.

Päiväkuntoutus (Dagrehabilitering)
On tarkoitettu sinulle, joka tarvitset tietyn ajanjakson ajan kuntoutusta, jotta voisit ylläpitää toimintakykysi ja kehittää sitä. Ennen kuntoutusjakson alkua sinulle suunnitellaan yksilöllinen harjoitusohjelma yhdessä lääkintävoimistelijan ja työterapeutin kanssa. Lisätietoja saa kunnan työterapeutilta, puh. 070–208 53 90.

Turvahälytin (Trygghetslarm)
Turvahälytin on tarkoitettu käyttäväksi ympäri vuorokauden lisäämään asiakkaan turvallisuuden tunnetta. Sen avulla asiakas voi tarvittaessa hälyttää apua. Turvahälytintä koskeva hakemus jätetään kunnan avuntarpeenkäsittelijälle. Lisätietoja saa kunnan vanhus- ja vammaishuollon hakemusten käsittelijältä, puh. 0222–45053.

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (Riksfärdtjänst)
Henkilö, joka on jo kuljetuspalvelun asiakas, voi anoa pitempiä matkoja varten valtakunnallista kuljetuspalvelua. Lisätietoja saa kunnan vanhus- ja vammaishuollon hakemusten käsittelijältä, puh. 0222–45053.

Erityinen puhelinlinja suomenkielisille senioreille
Puhelinlinja joka on päivittäin auki klo. 07:00 – 21:30, sillä edellytyksellä että virassa on suomenkielistä henkilökuntaa. Numeroon voi soittaa jos on kysymyksiä tai mietteitä. Puhelinvastaajaan voi myös jättää viestin niin sinulle palataan heti kun on mahdollista.
Puhelinnumero: 076 – 78 78 645