Valitse sivu

Kuljetuspalvelu

Tietoa kunnalisesta kuljetuspalvelusta Skinnskattebergin kunnassa

Hakeminen
Hakemus jätetään kunnan vanhus- ja vammaishuoltoyksikköön. Hakemuksesta tulee käydä ilmi henkilötiedot sekä liikuntavamman tai muun vamman tyyppi ja laajuus. Anomukseen kirjoitetaan myös, mikäli henkilö/hakija tarvitsee erityisajoneuvon. Tarvittaessa tehdään kotikäynti. Lupakäsittely kestää vähintään kaksi viikkoa.

Valintakriteerit
Lupa voidaan myöntää henkilölle, jonka liikuntavamma katsotaan pysyväksi ja jonka liikuntavamma tai muu vamma ei mahdollista julkisen liikenteen (esim. junan) käyttöä. Tilapäinen lupa käyttää kunnallista kuljetuspalvelua voidaan myöntää vain erityisperustein. Henkilö, joka ei pärjää itsekseen, voi erityisselvityksen jälkeen saada luvan käyttää avustajaa.

Laajuus
Kuljetuspalvelua voi käyttää korkeintaan 550 kilometriä per vuosineljännes. Käyttämättömiä kilometrejä ei voi säästää seuraavalle vuosineljännekselle. Pitempiä matkoja koskevaa tietoa on tarjolla Tietoa valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta -otsikon alla. Kuljetuspalveluun oikeutettu henkilö päättää itse matkakohteesta. Palvelu ei koske kuitenkaan matkaa sairaalaan/terveyskeskukseen tms. tai sieltä takaisin, sillä kyseisistä matkoista vastaa Maakäräjät (Landstinget).

Maksut
Henkilö, jolle on myönnetty oikeus käyttää kuljetuspalvelua, saa kirjallisen suostumuksen. Lisäksi hän saa Taksi-palveluiden kautta kuljetuspalvelukortin 50 kruunun suuruista maksua vastaan (maksu suoritetaan Taksille). Kortti toimii yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa todisteena siitä, että henkilölle on myönnetty kuljetuspalvelukortti. Molemmat dokumentit tulee aina pitää mukana matkoilla.
Kuljetuspalvelumatkojen osalta asiakas maksaa 30 prosentin omakustannusosuuden normaalista taksihinnasta – kuitenkin vähintään 50 kruunun suuruisen summan. Mikäli kyydissä on useampia kuljetuspalvelun asiakkaita, heistä jokainen maksaa 15 prosentin suuruisen osuuden matkan todellisesta hinnasta – kuitenkin vähintään 25 kruunua. Mikäli matkan hinta on alle 50 kruunua, kuljetuspalveluhinnastoa ei sovelleta.

Tilaaminen
Kunnalla on tällä hetkellä sopimus Taxi Skinnsbergin kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki taksimatkat kuntaan, kunnan sisällä tai kunnasta poispäin tulee tilata Taxi Skinnsbergiltä (puh. 0222–100 40), joka myös toteuttaa palvelun. Huom! Tilaus tulee tehdä klo 6.00–21.00 välisenä aikana. Mikäli kyydin tarve on klo 21.00–6.00 välisenä aikana, täytyy matka tilata etukäteen. Mikäli kuljetuspalveluun oikeutettu henkilö matkustaa lähikuntaan, noudatetaan vierailukunnan sääntöjä kuljetuspalvelun osalta. Kotikunta vastaa kuitenkin kustannuksista (ei kuitenkaan asiakkaan omakustannusosuudesta). Mikäli kuljetuspalveluun oikeutetun henkilön täytyy matkustaa toiseen kuntaan, tulee sitä varten hakea erityislupa kotikunnan vanhus- ja vammaishuoltoyksiköstä.

Kanssamatkustajat
Alle 16-vuotiaat lapset, jotka matkustavat kuljetuspalveluun oikeutetun henkilön kanssa, voivat matkustaa 10 kruunun hintaan per lapsi per suunta kunnan sisällä. Kunnan ulkopuolelle tai sieltä takaisin suuntautuva matka maksaa 20 kruunua per lapsi per suunta. Yli 15-vuotiaita kanssamatkustajia voidaan ottaa mukaan, mikäli kulkuneuvossa on tilaa ja mikäli he maksavat puolet normaalihintaisesta matkasta. Se, joka on oikeutettu kuljetuspalveluun, maksaa tällöin 30 prosenttia jäljellä olevasta matkan hinnasta – kuitenkin vähintään 50 kruunua. Huom! Ilmoita aina matkaa tilatessasi, mikäli olet allerginen jollekin (eläimille, voimakkaille hajuille tms.).

Kuntoutusmatkat
Kuntoutusmatkat tarkoittavat matkustamista kunnan järjestämään päivätoimintaan tai sieltä pois sekä kuntoutusmatkoja, jotka liittyvät kunnan lyhytaikaisosaston toimintaan päiväsaikaan. Nämä matkat järjestetään siten, että useampi ihminen matkustaa samalla kyydillä. Maksu on silloin 30 kruunua edestakaisin.

”Pehmeä linja”
Sellainen henkilö, joka on oikeutettu kuljetuspalveluun ja asuu Skinnskattebergin taajamassa, voi matkustaa kauppaan, postiin, pankkiin, apteekkiin jne. kolme kertaa viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kuljetuspalvelua tarvitsevan tulee soittaa taksin numeroon 0222–100 40 yhtä päivää ennen aiottua matkaa. Yhdensuuntainen matka maksaa 20 kruunua. Matkustaa voi vain taajaman sisällä alla olevien, suuntaa antavien aikataulujen mukaisesti. Aikataulut voivat vaihdella sen mukaan, kuinka moni on varannut matkan.

Haku asunnolta – Paluu asunnolle
klo 10.00 – klo 11.00
klo 15.00 – klo 16.00

Tietoa valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta (Riksfärdtjänst)
Valtakunnallinen kuljetuspalvelu mahdollistaa pidemmät matkat, ja sitä voivat hakea sellaiset henkilöt, joille jo aiemmin on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva lupa käyttää kunnallista kuljetuspalvelua.

Hakeminen
Jokaista matkaa varten tehdään hakemus kunnan vanhus- ja vammaishuoltoyksikköön viimeistään 14 päivää ennen matkaa. Jouluna tai uutena vuotena tapahtuvaa matkaa varten anomus tulee jättää kuntaan viimeistään joulukuun 1. päivä. Muina suurina juhlapyhinä tehtäviä matkoja varten anomus on jätettävä viimeistään kolmea viikkoa ennen matkaa.

Palvelun laajuus
Valtakunnallinen kuljetuspalvelu voidaan myöntää henkilölle, jonka matkakohde on vähintään 50 kilometrin päässä kunnan rajasta. Ennen kuin päätös valtakunnallisen kuljetuspalvelun käytöstä tietyn henkilön kohdalla voidaan tehdä, suoritetaan arvio. Ensi sijassa lupa myönnetään junamatkaa varten, ja silloin matka juna-asemalle tapahtuu kunnallisen kuljetuspalvelun avulla. Erityissyistä valtakunnallinen kuljetuspalvelu voidaan myöntää taksimatkaa tai jotain erityisajoneuvoa varten. Mikäli asiakas tarvitsee oman avustajan, tulee siitä ilmoittaa anomuksessa.

Maksut
Omakustannusosuus valtakunnalliselle kuljetuspalvelulle on sopimushintojen mukainen, kuitenkin vähintään 105 kruunua per suunta. Alle 16-vuotiaat lapset voivat matkustaa mukana 20 kruunun hintaan per lapsi ja per suunta. Kanssamatkustajia voi tulla mukaan, mikäli kulkuneuvossa on tilaa. Heidän kohdallaan matkan hinta on puolet matkan kokonaishinnasta.

Lisätietoja näistä palveluista antaa (ruotsiksi):
Helena Cederberg0222–450 53
helena.cederberg@skinnskatteberg.se

Mikäli haluat asioida suomeksi, ole yhteydessä kunnan suomenkielen hallinstoalueenkoordinoijaan (puh. 0222 – 450 44).