Valitse sivu

Tietoa toimeentulotuen hakijalle Toimeentulotuki on tarveharkintainen taloudellinen apu, jonka kunnan sosiaalipalvelu voi myöntää yksilöllisen harkinnan jälkeen. Toimeentulolakia säätelee sosiaalipalvelulain 4. pykälä. Voit myös hakea muuhun elämiseen tarkoitettua apua, esim. apua kodin varustamiseen, sähkölaskun tai kotivakuutuksen maksuun, vuokravelkoihin, ammattiliittomaksuihin, lääkäri- ja hammaslääkärikäynteihin, lääkkeisiin jotka sisältyvät suurkustannussuojaan, silmälaseihin, vauvan varusteisiin, työmatkoihin sekä lasten, nuorten ja huumeidenkäyttäjien hoitoon. Kun tulet sosiaalitoimistoon, ota mukaasi seuraavat asiakirjat:

 • valmiiksi täytetty tukihakemus
 • henkilötodistus
 • ajankohtainen toimintasuunnitelma työnvälitystoimistosta sekä tiedot haetuista työpaikoista, jos olet työnhakija
 • kolmen kuukauden ajalta kuitit maksetuista vuokrista, päivähoitomaksuista, sähkölaskuista ja ammattiliittomaksuista
 • asumistukipäätös
 • alkuperäinen vuokrasopimus tai vastaava
 • veroilmoitus ja taloudellinen yleiskuva/vuositieto pankistasi
 • pankkitiliotteet kolmen edellisen kuukauden ajalta hakemuksen jättöpäivästä laskettuna
 • omaisuutta koskevat asiakirjat esim. kiinteistöstä, autosta, talosta, asuntovaunusta, veneestä, moottoripyörästä, hevosesta tms.
 • jos sinulla on tai on ollut oma yritys: kaikki viimeisten 12 kk:n aikaiset veroilmoitukset, eli yhteensä 12 kappaletta, sekä tiliotteet verotililtä. Jos sinun EI tarvitse maksaa arvonlisäveroa, ota mukaasi veroviranomaisen asiasta antama päätös
 • jos olet sairauslomalla, ota lääkärintodistus mukaan
 • ennakkoverolaskelma tälle vuodelle sekä lopullinen veropäätös viime vuodelta.

Asiakirjojen puuttuessa voidaan hakemus hylätä tai päätös voi viivästyä. Puuttuvat asiakirjat on jätettävä käsittelijälle viikon sisällä. Jos sinä/te jätätte vääriä tai puutteellisia tietoja, voitte joutua maksamaan tuet takaisin ja teitä voidaan syyttää petoksesta. Ensimmäisellä käyntikerralla sosiaalitoimistossa on molempien puolisoiden oltava paikalla. Kaikki pankkitilillä olevat tilillepanot lasketaan tuloiksi. Tukipäätöstä ei saa käynnin aikana, vaan sen saa selvitysajan jälkeen. Jos haet toimeentulotukea työttömyyden johdosta: Työtön on henkilö, jolla ei ole osa-aika- tai kokopäivätyötä. Työttömäksi lasketaan myös henkilöt, jotka saavat työttömyyskorvausta jostakin työttömyyskassasta. Työttömäksi katsotaan lisäksi ne henkilöt, joka odottavat nuorten työharjoittelupaikkaa tai ovat sen jo saaneet sekä ne, jotka odottavat paikkaa työvoimapoliittisesta koulutuksesta tai jotka jo ovat mukana ko. koulutuksessa/kurssilla. Henkilöt, jotka ovat sairauslomalla tai jotka saavat vanhempainrahaa mutta joilla ei ole työpaikkaa mihin palata, lasketaan myös työttömiksi. Käsite “aktiivisesti työtä hakeva” on avainasemassa, kun arvioidaan työttömän oikeutta saada tukea. Saadaksesi toimeentulotukea on sinun oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja haettava aktiivisesti töitä. Tämä tarkoittaa, että

 • haet töitä hyvissä ajoin ennen, kuin koulutus, harjoittelu tai työsuhde päättyy
 • ilmoittaudut, välittömästi työttömäksi jäätyäsi, työnvälitystoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Kuukauden kuluttua ilmoituksestasi voit hakea taloudellista apua kunnalta
 • haet töitä aktiivisesti lähestulkoon joka päivä
 • haet kaikkia töitä; sekä sellaisia, joihin sinulla on koulutus ja kokemus, että sellaisia, joihin sinulla ei ole välttämättä pätevyyttä
 • haet töitä kotipaikkakunnalta sekä sukkulointimatkan päästä, mikä tarkoittaa sitä, että työaikaan ja työmatkoihin kuluva aika voi olla enintään 12 tuntia päivässä
 • etsit töitä lehtien palstoilta, henkilöstön vuokrausyrityksistä ja tuntemiltasi työnantajilta
 • olet valmis olemaan mukana työnvälitystoimiston järjestämissä työmarkkinatoimissa.

Miten selvitys tehdään? Teemme selvityksen perhetilanteestasi, taloudellisesta tilanteestasi, koulutuksestasi ja työkokemuksestasi. Saadaksemme selville toimeentulotukesi tarpeen meidän on joskus pyydettävä vahvistettuja tietoja muilta viranomaisilta. Tätä varten tarvitsemme suostumuksesi. Päätös Sinulla on aina oikeus saada kirjallinen päätös tukihakemuksestasi. Miten sinun tulee toimia, mikäli et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen? Voit tehdä valituksen tukihakemuksestasi tehdystä päätöksestä. Kirjallinen valitus tulee lähettää meille viimeistään kolmen viikon kuluttua päätöksen saamisesta. Me voimme auttaa sinua valituksen laatimisessa. Jos sinulla on näkökohtia asiasi käsittelystä, voit kääntyä yksikön päällikön puoleen. Lomakkeita löytyy Skinnskattebergin kunnan kotisivulta “Vård och Omsorg”-pääotsikon alta olevasta blanketter -osiosta. Kyseinen lomake ei kuitenkaan korvaa virkamiehen päätöksestä tehtävää valitusta. Joudunko johonkin rekisteriin? Kyllä: tietosi rekisteröidään sosiaalirekisteriin. Sinua koskeva tieto on määrätty salaiseksi. Mitä on salassapito? Sosiaalipalvelu on velvollinen arkistoimaan asiakirjat sekä kirjaamaan ja dokumentoimaan hakemuksesi käsittelyn kannalta olennaiset tiedot. Sosiaalipalvelussa olevat tiedot sinusta ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia. On tiettyjä poikkeustapauksia, joissa salassapito ei ole voimassa. Sinulla on oikeus ottaa osaa sinua koskeviin asiakirjamerkintöihin. Sosiaalipalvelun pitää myös kertoa, mitä merkintöjä sinusta tehdään. Jos olet sitä mieltä, että jokin asia ei pidä paikkaansa, siitä on tehtävä merkintä. Käänny sosiaalitoimiston puoleen, jos haluat hakea toimeentulotukea. Puhelinaika on ma-ti klo 8.30–9.30, ke 13.00-14.00 ja to-pe 8.30-9.30 Puhelinnumero: 0222–51 55 00 (vaihde).

Tietoa toimeentulotuen hakijalle
Toimeentulotuki on tarveharkintainen taloudellinen apu, jonka kunnan sosiaalipalvelu voi myöntää yksilöllisen harkinnan jälkeen. Toimeentulolakia säätelee sosiaalipalvelulain 4. pykälä.
Voit myös hakea muuhun elämiseen tarkoitettua apua, esim. apua kodin varustamiseen, sähkölaskun tai kotivakuutuksen maksuun, vuokravelkoihin, ammattiliittomaksuihin, lääkäri- ja hammaslääkärikäynteihin, lääkkeisiin jotka sisältyvät suurkustannussuojaan, silmälaseihin, vauvan varusteisiin, työmatkoihin sekä lasten, nuorten ja huumeidenkäyttäjien hoitoon.
Kun tulet sosiaalitoimistoon, ota mukaasi seuraavat asiakirjat:

 • valmiiksi täytetty tukihakemus
 • henkilötodistus
 • ajankohtainen toimintasuunnitelma työnvälitystoimistosta sekä tiedot haetuista työpaikoista, jos olet työnhakija
 • kolmen kuukauden ajalta kuitit maksetuista vuokrista, päivähoitomaksuista, sähkölaskuista ja ammattiliittomaksuista
 • asumistukipäätös
 • alkuperäinen vuokrasopimus tai vastaava
 • veroilmoitus ja taloudellinen yleiskuva/vuositieto pankistasi
 • pankkitiliotteet kolmen edellisen kuukauden ajalta hakemuksen jättöpäivästä laskettuna
 • omaisuutta koskevat asiakirjat esim. kiinteistöstä, autosta, talosta, asuntovaunusta, veneestä, moottoripyörästä, hevosesta tms.
 • jos sinulla on tai on ollut oma yritys: kaikki viimeisten 12 kk:n aikaiset veroilmoitukset, eli yhteensä 12 kappaletta, sekä tiliotteet verotililtä. Jos sinun EI tarvitse maksaa arvonlisäveroa, ota mukaasi veroviranomaisen asiasta antama päätös
 • jos olet sairauslomalla, ota lääkärintodistus mukaan
 • ennakkoverolaskelma tälle vuodelle sekä lopullinen veropäätös viime vuodelta.

Asiakirjojen puuttuessa voidaan hakemus hylätä tai päätös voi viivästyä. Puuttuvat asiakirjat on jätettävä käsittelijälle viikon sisällä. Jos sinä/te jätätte vääriä tai puutteellisia tietoja, voitte joutua maksamaan tuet takaisin ja teitä voidaan syyttää petoksesta. Ensimmäisellä käyntikerralla sosiaalitoimistossa on molempien puolisoiden oltava paikalla.
Kaikki pankkitilillä olevat tilillepanot lasketaan tuloiksi. Tukipäätöstä ei saa käynnin aikana, vaan sen saa selvitysajan jälkeen.

Jos haet toimeentulotukea työttömyyden johdosta:
Työtön on henkilö, jolla ei ole osa-aika- tai kokopäivätyötä. Työttömäksi lasketaan myös henkilöt, jotka saavat työttömyyskorvausta jostakin työttömyyskassasta. Työttömäksi katsotaan lisäksi ne henkilöt, joka odottavat nuorten työharjoittelupaikkaa tai ovat sen jo saaneet sekä ne, jotka odottavat paikkaa työvoimapoliittisesta koulutuksesta tai jotka jo ovat mukana ko. koulutuksessa/kurssilla. Henkilöt, jotka ovat sairauslomalla tai jotka saavat vanhempainrahaa mutta joilla ei ole työpaikkaa mihin palata, lasketaan myös työttömiksi.

Käsite “aktiivisesti työtä hakeva” on avainasemassa, kun arvioidaan työttömän oikeutta saada tukea. Saadaksesi toimeentulotukea on sinun oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja haettava aktiivisesti töitä.
Tämä tarkoittaa, että

 • haet töitä hyvissä ajoin ennen, kuin koulutus, harjoittelu tai työsuhde päättyy
 • ilmoittaudut, välittömästi työttömäksi jäätyäsi, työnvälitystoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Kuukauden kuluttua ilmoituksestasi voit hakea taloudellista apua kunnalta
 • haet töitä aktiivisesti lähestulkoon joka päivä
 • haet kaikkia töitä; sekä sellaisia, joihin sinulla on koulutus ja kokemus, että sellaisia, joihin sinulla ei ole välttämättä pätevyyttä
 • haet töitä kotipaikkakunnalta sekä sukkulointimatkan päästä, mikä tarkoittaa sitä, että työaikaan ja työmatkoihin kuluva aika voi olla enintään 12 tuntia päivässä
 • etsit töitä lehtien palstoilta, henkilöstön vuokrausyrityksistä ja tuntemiltasi työnantajilta
 • olet valmis olemaan mukana työnvälitystoimiston järjestämissä työmarkkinatoimissa.

Miten selvitys tehdään?
Teemme selvityksen perhetilanteestasi, taloudellisesta tilanteestasi, koulutuksestasi ja työkokemuksestasi. Saadaksemme selville toimeentulotukesi tarpeen meidän on joskus pyydettävä vahvistettuja tietoja muilta viranomaisilta. Tätä varten tarvitsemme suostumuksesi.

Päätös
Sinulla on aina oikeus saada kirjallinen päätös tukihakemuksestasi.

Miten sinun tulee toimia, mikäli et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen?
Voit tehdä valituksen tukihakemuksestasi tehdystä päätöksestä. Kirjallinen valitus tulee lähettää meille viimeistään kolmen viikon kuluttua päätöksen saamisesta. Me voimme auttaa sinua valituksen laatimisessa. Jos sinulla on näkökohtia asiasi käsittelystä, voit kääntyä yksikön päällikön puoleen. Lomakkeita löytyy Skinnskattebergin kunnan kotisivulta “Vård och Omsorg”-pääotsikon alta olevasta blanketter -osiosta. Kyseinen lomake ei kuitenkaan korvaa virkamiehen päätöksestä tehtävää valitusta.

Joudunko johonkin rekisteriin?
Kyllä: tietosi rekisteröidään sosiaalirekisteriin. Sinua koskeva tieto on määrätty salaiseksi.

Mitä on salassapito?
Sosiaalipalvelu on velvollinen arkistoimaan asiakirjat sekä kirjaamaan ja dokumentoimaan hakemuksesi käsittelyn kannalta olennaiset tiedot. Sosiaalipalvelussa olevat tiedot sinusta ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia. On tiettyjä poikkeustapauksia, joissa salassapito ei ole voimassa.
Sinulla on oikeus ottaa osaa sinua koskeviin asiakirjamerkintöihin. Sosiaalipalvelun pitää myös kertoa, mitä merkintöjä sinusta tehdään. Jos olet sitä mieltä, että jokin asia ei pidä paikkaansa, siitä on tehtävä merkintä.

Käänny sosiaalitoimiston puoleen, jos haluat hakea toimeentulotukea. Puhelinaika on ma-ti klo 8.30–9.30, ke 13.00-14.00 ja to-pe 8.30-9.30 Puhelinnumero: 0222–51 55 00 (vaihde).