Valitse sivu

Lähisuhdeväkivalta

Kunnan puhelinvaihde (virka-aika):                            0222 – 450 00

Sosiaalipäivystys Västmanlandin läänissä:               021-39 20 66

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä poliisin kautta: 114 14

Kuka tahansa voi joutua väkivallan uhriksi

Toiseen ihmiseen kohdistuva väkivalta on teko, joka vahingoittaa, satuttaa, pelottaa tai loukkaa toista ihmistä ja saa toisen ihmisen tekemään jotain vastoin tämän omaa tahtoa tai jättää tekemättä jotain jota tämä ihminen haluaa tehdä” (Isdal 2001).  

 

Lähisuhdeväkivaltaa voi esiintyä kaikissa suhteissa, riippumatta iästä, kulttuurista, etnisestä alkuperästä tai yhteiskunnallisesta asemasta Lähisuhdeväkivallan uhreista suurin osa on naisia ja lapsia mutta myös miehet joutuvat väkivallan kohteiksi.

Joutuminen väkivallan kohteeksi vaikuttaa koko ihmisen elämäntilanteeseen ja samanaikaisesti on kyseessä oleva ihminen myös rikosuhri.

Perheväkivaltaa kokeneet lapset, ovat rikosuhreja ja tarvitsevat erityistukea ja suojaa. Sosiaalipalveluviranomaisten on lain mukaan otettava huomioon erityisesti ne miehet, naiset ja lapset, jotka ovat tai jotka ovat olleet väkivallan kohteena tai joita on muuten loukattu ja jotka tarvitsevat tukea ja apua tilanteen muuttamiseen.

Jos olet huolissasi itsestäsi, lapsistasi tai omaisestasi niin pyydä apua!

 Apu- ja tukipalvelujamme ovat esimerkiksi:

 • Tukikeskustelut
 • Äkkitilanteessa tarvittava turva-asunto
 • Apua ja neuvoja lapsia koskevissa kysymyksissä
 • Apua ja neuvoja talouteen liittyvissä kysymyksissä

Väkivallan muodot

 

Fyysinen väkivalta

On esim. tönimistä, potkimista, lyömistä, läimäyttämistä (korvapuusti), ravistelua ja aseella uhkailua.

Henkinen väkivalta

On esim. suullista loukkaamista, halventamista, eristämistä, väkivallalla uhkailua, alentavien sanojen ja kommenttien antamista, häpeäntunteen aiheuttamista tai uhkailua lasten kautta.

Seksuaalinen väkivalta

On esim. seksuaalinen häirintä, raiskaus, toisen pakottaminen seksuaalisiin tekoihin tai seksuaalisten tekojen katsomiseen.

Taloudellinen väkivalta

On esim. rahojen salassa pitäminen/pimittäminen ja käyttö ilman toisen osapuolen lupaa, painostaminen tai huijaaminen ostoon. Rahankäytön/talouden kontrollointi

Materiaalinen väkivalta

On esim. tavaroiden ja esineiden rikkomista, kun tarkoituksena on pelotella, vahingoittaa ja loukata.

Piilevä/latentti väkivalta

On esim. kiukkua ja aggressiivisuutta, jota ei tuoda julki mutta jonka huomaa esim. ilmeistä ja eleistä ja joka aiheuttaa toiselle turvattomuutta ja pelkoa.   

Laiminlyönti

On esim. tietoinen hoidon ja huolenpidon laiminlyönti, väärä lääkitys, ravinnon riittämättömyys ja puutteellinen terveydenhoito.

Laiminlyönnin kohteiksi joutuvat usein etenkin vanhukset ja toimintarajoitteiset henkilöt.

Ohjeita väkivallasta kärsivän henkilön läheisille

 

On usein vaikea seurata vierestä, jos pitämäsi ihminen kärsii parisuhteessa. Useimmat ihmiset tuntevat olevansa voimattomia, eivätkä tiedä miten he voisivat tukea ja auttaa kyseistä henkilöä. Muista kuitenkin, että jos uskallat reagoida ja puuttua asiaan niin se voi johtaa siihen, että ystäväsi ehkä jaksaa muuttaa elämäntilanteensa ja irrottautua väkivaltaisesta suhteesta.

Miten voit toimia?

 • Voit soittaa nimettömänä naispäivystykseen, Kvinnofridslinjenille (Naisrauhalinja) tai RFSL rikosuhripäivystykseen ja keskustella asiasta josta olet huolissasi. Puheluihin vastaa henkilökunta, joka on tottunut kohtaamaan vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneita henkilöitä
 • Våga se och våga fråga (Uskalla nähdä ja uskalla kysyä). Kvinnofridslinjen (Naisrauhalinja).   (ulkoisia linkkejä muilta sivustoilta)
 • Usko kuulemaasi
 • Lapsi, joka joutuu kotonaan näkemään väkivaltaa, kärsii. Jos lapsi tarvitsee apua, on aikuisen tehtävä varmistaa, että lapsi saa apua.
 • Linkki: Barn som far illa
 • Voit tehdä poliisi-ilmoituksen(rikosilmoituksen).

Väkivallan tekijät

Sosiaalipalveluviranomaisten tehtävänä on ensisijaisesti väkivallan tunnistaminen sekä tuen ja turvan tarjoaminen väkivallan uhreille. Sosiaalipalveluviranomaisten tehtäviin kuuluu myös väkivallan ehkäisytyö ja tarvittavien tukitoimenpiteiden järjestäminen apua hakevalle väkivallantekijälle. Väkivallantekijälle on tarjottava mahdollisuus katkaista väkivaltainen käyttäytyminen. Kunnan puitteissa on mahdollisuus. tukikeskusteluihin sekä yhteistyöhön” Centrum för våld-man” (CMV) kanssa.  CMV auttaa miehiä muuttamaan väkivaltaisen käyttäytymisensä. Osa toiminnasta tapahtuu yksilöllisissä keskusteluissa ja osa toiminnasta on miesten osallistuvia ryhmäkeskusteluja joissa miehet itse keksivät uusia toimintamalleja väkivaltaisen käyttäytymisen tilalle.

”CMV-man” puhelin: 021-39 11 19 tai 021-39 11 51                                        Sähköposti: cmv.man@vasteras.se

Dokumentti ja linkit:

 • BRIS. Ulkoinen sivu