Välj en sida

Hur går det till att förtidsrösta?

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

 

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut. Under perioden 22 augusti – 9 september kan du få hjälp att skriva ut ett dublettröstkort i receptionen på Skinnskattebergs kommunhus, kyrkvägen 7. Det går även att beställa dublettröstkort från Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. För att få ett dubblettröstkort behöver du vara upptagen i röstlängden. Utlandssvenskar behöver ett dubblettröstkort för att, på en svensk ambassad i ett annat land, förtidsrösta i det svenska valet.

 

Om du röstar i förtid i en annan kommun kan du behöva ta med egna valsedlar.

 

Så här röstar du

 

  1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid röstningslokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.

 

Vid ingången till röstningslokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och som hänvisar dig och övriga väljare till en ledig valskärm.

 

  1. Gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert. Det finns en penna bakom varje skärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som du helst vill ska bli vald för partiet.

 

  1. Lämna rösten till röstmottagaren

Därefter går du till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Då måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

– visa en id-handling

– vara känd av röstmottagaren

– någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

 

Du måste också lämna ditt röstkort. Röstmottagaren stoppar ned röstkortet och valkuvertet eller valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.

 

Rösten skickas till din vallokal

Fönsterkuvertet med din röst skickas sedan till vallokalen i det valdistrikt där du bor. När vallokalen har stängt på valdagen prickas du av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten och läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. Sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.

 

Mer om hur du röstar

 

På valmyndighetens sida Rösta på person och parti, kan du läsa mer om hur du röstar.

Se även denna PDF för beskrivning: Icon of Förtidsrösta Förtidsrösta (621 KiB)