Välj en sida

Hur röstar jag om jag inte har möjlighet att ta mig till en vallokal?

Du som på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till en vallokal eller ett röstmottagningsställe får om du begär det lämna dina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.

Om du behöver hjälp av de ambulerande röstmottagarna kontaktar du kommunkansliet på tel. 0222-515 640.