Välj en sida

Centralköket

centralkok_540x200

Kostchef: Christian Eriksson, tel 0222–51 55 81

Kostekonom: Jeanette Lövdin, tel. 0222–51 55 57

Aspebäcken
Tel. 0222–51 55 37
Besöksadress: Helmers Stig 1, Skinnskatteberg

Köket i Klockarbergsskolan
Tel. 0222–51 56 66
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg