Välj en sida

Organisation

Skinnskattebergs kommun är en politiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Politikerna beslutar om hur kommunen ska organiseras och vad det ska satsas på. Till politikernas hjälp finns tjänstemän (sakkunniga kommunanställda) som på bästa sätt (enligt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal) ska genomföra politikernas beslut.

organisation