Välj en sida

Personal- och kansliavdelning

Medarbetarna på personal- och kansliavdelningen arbetar med en mängd olika arbetsuppgifter. Till avdelningens arbetsområden hör såväl bemanning av receptionen som protokollföring i kommunens olika organ och registrering av handlingar och arbete med rekrytering och personalvård.

Personal- och kansliavdelningen är uppdelad i två enheter som arbetar med olika delar av avdelningens arbetsområden, personalenheten och kanslienheten. Personalenheten ansvarar för arbetet med personalfrågor såsom rekrytering, personalvård och stöttning av kommunens chefer i deras arbete. Kanslienheten ansvarar för bland annat receptionsbemanning, diarieföring, arkivering samt protokollföring i kommunens olika organ såsom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Personal- och kansliavdelningen består av följande befattningar:
Personalchef, Receptionist, Registrator, Kommunsekreterare, Biträdande kommunsekreterare/Utredare, Arkivarie, Handläggare inom överförmynderi.

Kontakt
Anna Charlier, chef avdelning personal och kansli
tel. 0222-51 56 97
e-post: anna.charlier@skinnskatteberg.se

Hanna Ottosson, HR-utvecklare
tel. 0222-51 57 21
e-post: hanna.ottosson@skinnskatteberg.se

Christine Frid Åhlen, receptionist/registrator
tel. 0222-51 56 29
e-post: christine.frid-ahlen@skinnskatteberg.se

Johan Boklund, kommunsekreterare
tel. 0222-51 56 40
e-post: johan.boklund@skinnskatteberg.se

Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare
tel. 0222-51 55 19
e-post: christine.larsson@skinnskatteberg.se

Jeanette Landolsi, arkivarie
tel. 0222-51 56 48
e-post: jeanette.landolsi@skinnskatteberg.se

Rebecca Levin, överförmyndarhandläggare
tel. 0222-51 55 11
e-post: overformyndare@skinnskatteberg.se