Välj en sida

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Räddningstjänstens huvuduppgift är att vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelse, hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten arbetar bland annat med

  • Utryckning
  • Förebyggande planering
  • Information / utbildning

Mer information om verksamheten inom räddningstjänsten
Kenneth Johansson
Sektorchef
Tel. 0222-51 56 82

Sotare
Sotarmästare Klas Eriksson
www.bergslagenssotning.se
Tel. 0223-714 73

Icon of Handlingsprogram för att skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats Handlingsprogram för att skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats (453 KiB)