Välj en sida

Kontakt

Postadress: Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset)
Växel, tel. 0222-51 55 00
Reception, tel. 0222-51 55 50
Fax: 0222-100 95
E-post: kommun@skinnskatteberg.se
Webbplats: www.skinnskatteberg.se
Öppettider (kommunhuset):
Måndag-torsdag kl. 8:00-16:00
Fredagar kl. 08:00-12:00

Kommunchef: Marie Tollefsen Markström, tel. 0222–51 57 00

Våra medarbetare och politiker har en e-postadress som är uppbyggd enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Vid akuta krissituationer
Ambulans, brandkår & polis i nödsituation: 112
Polis i övriga fall: 114 14
Brandstationen i Skinnskatteberg: 0222-51 56 82
Jourtelefon vatten och avfall (kvällar och helger), tel. 070-651 45 87
Kriscentrum för Män i Västmanland, tel. 021-41 03 08
Kvinnojouren Frida: 070-275 19 28 eller 0223-128 50
Trafikhinder på allmän väg, kontakta trafikverket: 0771-24 24 24