Välj en sida

Avdelning ekonomi

Ekonomichef: Helena Tengbert, tel. 0222–451 42. e-post: helena.tengbert@skinnskatteberg.se
Kassa, tel. 0222–451 43

Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Ekonomikontoret, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg