Välj en sida

Avdelning miljö och bygg

Byggnadsinspektör, tel. 0222–451 27
Energi- och klimatrådgivare, tel. 0222–451 27
Miljöinspektörer, tel. 0222–450 00 (via växel)

Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Miljö och bygg, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg