Välj en sida

Avdelning personal och kansli

Linda Ahlsén, chef avdelning personal och kansli, linda.ahlsen@skinnskatteberg.se, 0222-51 56 97

Fredrik Österlund, HR-utvecklare,
fredrik.osterlund@skinnskatteberg.se, 0222-51 56 18

Christine Frid Åhlen, registrator/receptionist,
Christine.frid-ahlen@skinnskatteberg.se, 0222-51 56 29

Johan Boklund, kommunsekreterare,
johan.boklund@skinnskatteberg.se, 0222-51 56 40

Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare, christine.larsson@skinnskatteberg.se, 0222-51 55 19

Jeanette Landolsi, arkivarie
jeanette.landolsi@skinnskatteberg.se, 0222-51 56 48

Rebecca Levin, överförmyndarhandläggare
overformyndare@skinnskatteberg.se, 0222-51 55 11