Välj en sida

Överförmyndare

Rebecca Levin, handläggare
Tel. 0222-450 02
Elisabeth Åberg, överförmyndare
Tel. 0222–451 48 / 070–209 17 63
E-post: overformyndare@skinnskatteberg.se

Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunkontoret)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Överförmyndaren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg