Välj en sida

Politiker & kommunsekreterare

Kommunsekreterare (frågor gällande kommunala politiker & organ, dagordningar, protokoll osv.), tel. 0222–451 32

Kommunalråd (KS-ordförande): Carina Sándor, tel. 0222–451 93

Skinnskattebergs kommuns politiker har en e-postadress som är uppbyggd enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kommunalrådet, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg