Välj en sida

Allaktivitetshuset Sture

Tel. 0222–51 55 78
Besöksadress: Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Allaktiviteshuset Sture, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Enhetschef: Enhetschef: Tommy Jonsson, tel. 0222–51 56 34
Verksamhetsledare: Roger Ingvarsson