Välj en sida

Ansökningar och övriga blanketter gällande förskola och fritidhem skickas till adressen:
Skinnskattebergs kommun, Masmästarbo förskola, att: Maritha Näslund, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolechef: Marianne Andersson, tel. 0222–450 15
Administration förskola och fritidshem: Maritha Näslund, tel. 0222–451 54,  månd-fred kl 07.00-11.00

Förskolan Ekorren (Riddarhyttan)
Tel. 0222–450 67
Besöksadress: Skolvägen 5, 730 91 Riddarhyttan
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Ekorren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Kotten (Färna)
Tel. 0222–450 61
Besöksadress: Skolvägen 6, 739 70 Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Kotten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Masmästarbo
Besöksadress: Slaggvägen 11, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Masmästarbo, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Avdelningen Blå, tel. 0222–451 86
Avdelningen Grön, tel. 0222–450 14
Avdelningen Gul, tel. 0222–451 73

Förskolan Solgården
Avdelning Fröet, 0222-450 16
Avdelning Nyckelpigan, 0222-450 64
Avdelning Rosen, 0222-451 75
Avdelning Solen, 0222-451 72
Avdelning Fjärilen, 0222-451 50
Besöksadress: Östra Ringvägen 25, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Solgården, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Nyhammar (Hed)
Tel. 0222–450 62
Besöksadress: Nyhammar 6, 731 15 Kolsva
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Nyhammar, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Öppen förskola Stacken
Tel. 0222–450 55
Besöksadress: Kyrkvägen 1, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Öppen förskola Stacken, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Öppettider: tisdag kl. 9.30–16.00, torsdagar kl. 9.30–16.00

Förskolan Ekorren

Förskolan Kotten (Färna)

Förskolan Masmästarbo

Förskolan Solgården

Förskolan Nyhammar (Hed)

Öppen förskola Stacken