Välj en sida

Fritidshem

Tel. 0222–51 55 32/51 55 33
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolans fritidshem, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Arbetslagsledare, tel. 0222–51 55 32