Välj en sida

Sektor samhällsskydd och beredskap

Brandstationen, tel. 0222–451 74 eller 0222–103 80
Besöksadress: Bergslagsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Samhällsskydd och beredskap, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Sektors-/räddningschef: Kenneth Johansson, tel. 0222–451 74
Beredskapsamordnare, tel. 0222–451 39
Skorstensfejarmästare: tel. 0223–714 73