Välj en sida

Sektor teknik och service

Sektorschef Teknik och service: Gunilla Elander
Telefon: 0222 – 51 56 31
E-post: Gunilla.elander@skinnskatteberg.se

Kundtjänst Teknik & Service
Öppettider: 10:00-12:00
Telefon: 0222 – 51 55 55
E-post: felanmalan@skinnskatteberg.se