Välj en sida

Serviceanmälan

Serviceanmälan/felanmälan sker till Kundtjänst telefon 0222-51 55 55 mellan kl 10.00-12.00 måndag-fredag eller skicka epost till: felanmalan@skinnskatteberg.se

Utebliven sophämtning
VafabMiljös kundservice
Telefon:020-120 22 20
Epost:kundservice@vafabmiljo.se
www.vafabmiljo.se

Vid större vatten-och avloppsläckage utanför kontorstid ring VA-jouren : Tel: 070 – 651 45 87