Välj en sida

Vid dödsfall

Begravningsombud
Om man inför eller efter begravning av någon, som inte är medlem i Svenska Kyrkan, är missnöjd med bemötande och service, så ska man kontakta begravningsombudet:

Sten Muhammed Yussif Widhe
Tel. 076-135 99 00, E-post: muhammedyussif@gmail.com

Borgerlig begravningsförrättare:
Per Georgsson, tel. 070–237 81 97

Bouppteckning/Dödsboanmälan, tel. 0222–451 14