Välj en sida

Vuxen

Här kan du läsa mer om du är förälder.

Här kan du läsa mer om du är pedagog.

Läs gärna Skinnskattebergs kommuns biblioteksplan samt “Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola” med bilagan “Servicedeklaration för Skinnskattebergs biblioteks barn- och ungdomsavdelning”.

I dessa dokument kan du läsa om vilken service du och ditt barn eller elev kan förvänta er att få från biblioteket.