Välj en sida

Böcker att lyssna till

Talböcker finns till för människor som är synskadade eller som på annat sätt är förhindrade att läsa vanliga böcker och som istället vill lyssna på böcker. Vanliga ljudböcker (cd-böcker) kan lånas av alla människor medan talböckerna är till för de som inte klarar av att läsa böcker. Vi har ett stort utbud av talböcker här på biblioteket och vi tar gärna emot inköpsförslag.

På Skinnskattebergs bibliotek har vi så kallade Daisy-böcker (den vanligaste formen av talböcker) som kan spelas upp i Daisy-spelare. Det går dock även att spela upp Daisy-böckerna i vanliga cd-spelare om dessa klarar av MP3-format och har en resume-funktion. Landstingen beviljar gratis Daisy-spelare till gravt synskadade men det går även att köpa cd-spelare i handeln som klarar av att spela upp Daisy-skivor. På biblioteket har vi en informationsfolder om olika cd-spelare som klarar av att spela upp Daisy-skivor. Kom gärna in och prata med oss i personalen om ni är synskadad eller på något annat sätt förhindrad att läsa vanliga böcker, t.ex. om ni fått en stroke.

Om ni har några frågor om talböcker eller Daisy-spelare så kan ni också kontakta Anders Pettersson som är ansvarig för talböcker på biblioteket. Han nås på telefon 0222-51 55 13 eller e-post anders.pettersson@skinnskatteberg.se.