Välj en sida

Databaser

En hel del material på Internet är inte gratis och inte fritt att söka ur. Därför har biblioteket abonnemang på ett antal databaser som du gratis kan söka i på biblioteket.

Arkiv Digital
Finns tillgänglig på släktforskardatorn på biblioteket. Svenska kyrkböcker på Internet.

Sveriges befolkning 1970
Persondata om alla som bodde i Sverige 1970. Används framför allt av våra släktforskare och är åtkomlig via släktforskardatorn på biblioteket.

Sveriges dödbok 1947-2003
Persondata om nästan alla som avlidit i Sverige under denna tid, ca 4,7 miljoner människor. Används framför allt av våra släktforskare och är åtkomlig via släktforskardatorn på biblioteket.