Välj en sida

Politiska föreningar

Centerkvinnorna Hed-Gunnilbo
C/O von Walden
Bernshammar 5B
730 30 KOLSVA

Kontakt: Barbro von Walden
Telefon: 0222-301 50

Folkpartiet Liberalerna
C/O Leneklint
Södra Ringvägen 37
739 31 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Vanja Leneklint
Telefon: 0222-416 72
e-post: vanja.leneklint@telia.com

Kristdemokraterna i Skinnskatteberg
Box 91
739 21 SKINNSKATTEBERG

Moderata samlingspartiet
Uttersbergs Herrgård
739 92 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Pernilla Danielsson
Telefon: 0222-320 05

Riddarhyttans Socialdemokratiska förening
C/O Roger Ingvarsson
Furustigen 3
730 91 RIDDARHYTTAN

Kontakt: Roger Ingvarsson (ordf)
Telefon: 070-261 18 99
e-post: roger.ingvarsson@gmail.com
Hemsida: www.riddarhyttan.nu/socdem

Skinnskattebergs arbetarekommun
C/O Aneth Arvidsson
Villbergsvägen 9
730 91 Riddarhyttan

Kontakt: Aneth Arvidsson (ordf)
Telefon: 076-815 33 66
e-post: aneth_arvidsson@hotmail.com
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg

Skinnskattebergs Centeravdelning
C/O Rolf Andersson
Baggbron 27
739 91 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Rolf Andersson
Telefon: 0222-152 39
e-post: johnrolf@tiscali.se

Skinnskattebergs Centerkvinnor
C/O Berit Sätter
Baggbron 26
739 91 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Berit Sätter
Telefon: 0222-152 17

Vänsterpartiet Skinnskatteberg
C/O Gunlög Olsson
Sjövägen 2A
730 91 RIDDARHYTTAN

Kontakt: Gunlög Olsson
Telefon: 0222-131 15
e-post: gunlog.olsson@telia.com