Välj en sida

Etableringsbidrag

Ändamål

Stimulera nybildad förenings, intressegrupps eller ungdomsgrupps arbetssätt eller verksamhetsform under en uppbyggnadsperiod.

Villkor

Bidraget kan sökas av nybildad förening, intresse- eller ungdomsgrupp som inte är bidragsberättigad och därmed inte lyder under allmänna bestämmelser.

Gruppen skall bestå av minst 3 personer och en verksamhetsplan skall upprättas där det framgår att gruppen kommer att genomföra minst 5 verksamhetstillfällen under året.

Verksamheten skall dessutom:

  • Vara öppen för alla.
  • Präglas av demokratiska värderingar och jämställdhet.
  • Verka för drogfrihet.

Ansökan

Ansökan kan göras löpande under hela året.

Icon of Etableringsbidrag Etableringsbidrag (133 KiB)