Välj en sida

Stadgar

Stadgarna är de regler som beskriver hur föreningen ska bedriva sin verksamhet. I stadgarna ska det bland annat framgå vilken typ av förening det är, ideell eller ekonomisk förening.

De flesta riksförbund har stadgar som föreningarna ska, eller kan, anta. Riksidrottsförbundet har förslag till normalstadgar för idrottsföreningar. Skatteverket har också förslag på vad som ska ingå i stadgar.

Stadgarna bör innehålla:

 • Föreningens namn
 • Ändamål
 • Hemort
 • Regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • Regler för årsmötet
 • Regler för hur man blir medlem och hur uteslutning kan ske
 • Regler för rösträtt och beslutsfattande
 • Bestämmelser om styrelsen, hur många som ska ingå och hur de väljs
 • Verksamhets- och räkenskapsår
 • Bestämmelser för revisorer, hur många och hur de utses
 • Regler för ändring av stadgar
 • Bestämmelser för hur föreningen ska upplösas