Välj en sida

När och var kan jag rösta på valdagen 9 september?

På valdagen den 9 september röstar du i den vallokal som anges på röstkortet, eller i de upprättade lokalerna som finns för röstmottagning. Se nedan:

Vallokaler valdagen den 9/9
Vallokalerna Skinnskatteberg Norra (Hemgårdens samlingssal) och Skinnskatteberg Södra (S:t Davidsgården) hålls öppna kl. 08.00-20.00

Röstmottagning valdagen den 9/9
I Riddarhyttan (Allaktivitetshuset) och i Hed (Hedgården) hålls röstmottagningen öppen kl. 10.00-16.00. Om du ska rösta här måste du ha med dig röstkortet.