Välj en sida

Så arbetar vi med näringslivsfrågor

Handshaking

I Skinnskattebergs kommun antogs i början av år 2016 en Näringslivsstrategi av Kommunstyrelsen. Denna strategi vägleder oss i vårt arbete med att försöka ge så bra förutsättningar som möjligt för företagande. I detta dokument lyfts allt ifrån att vi ska arbeta effektivt med förvaltningsärenden, att vi ska genomföra företagsbesök, samt uppmärksamma, utbilda, umgås och underlätta för och tillsammans med kommunens entreprenörer.

Till strategin formuleras varje år en särskild Verksamhetsplan med prioriterade aktiviteter. Aktiviteterna ligger i linje med det Näringslivsstrategin poängterar att vi i kommunen ska jobba med och för.

Strategin når du nedan.

Icon of Näringslivsstrategi 2016-2020 Näringslivsstrategi 2016-2020 (443 KiB)

Riktlinjer från verkligheten

Mechanic Team with Woman

Hösten år 2016 ville vi ta vara på idéer och synpunkter som upplevdes finnas hos kommunens företagare beträffande det rådande företagsklimatet. Detta gjorde vi bland annat genom utökade företagsbesök och en egengjord enkät där företagare fick svara på hur de upplevde företagsklimatet. Frågorna var både slutna och öppna frågor som bjöd in till egna formuleringar.

Aktiviteter och idéer som lyftes av företagare i enkätsvaren går bland annat att idag finna i årets Verksamhetsplan.

Nedan kan du ta del av en sammanställning av resultatet av enkäten.

Icon of Sammanställning enkät 2016 Sammanställning enkät 2016 (412 KiB)