Välj en sida

Så arbetar vi med näringslivsfrågor


Bild tagen från Systemair i Skinnskatteberg år 2017

 

I Skinnskattebergs kommun antogs i början av år 2016 en näringslivsstrategi av kommunstyrelsen. Denna strategi vägleder oss i vårt arbete med att försöka ge så bra förutsättningar som möjligt för företagande. I detta dokument lyfts bland annat att vi ska arbeta effektivt med förvaltningsärenden, genomföra regelbundna företagsbesök, samt uppmärksamma, utbilda, umgås och underlätta för och tillsammans med kommunens företagare och entreprenörer.

Till strategin formuleras varje år en särskild verksamhetsplan med prioriterade aktiviteter. Aktiviteterna ligger i linje med det näringslivsstrategin poängterar att vi i kommunen ska jobba med och för.

Strategin når du nedan.

Icon of Näringslivsstrategi 2016-2020 Näringslivsstrategi 2016-2020 (443 KiB)

 

Riktlinjer från verkligheten

Vi vill ständigt få in synpunkter på hur vi kan arbeta bättre med frågorna från vårt lokala näringsliv, då det är de som är experter på hur det är att vara företagsam i vår kommun. Att företagsklimatet i kommunen upplevs vara bra av våra företagare är viktigt för oss, därför har vi arbetat aktivt sedan några år tillbaka med att förse oss med så mycket kunskap och synpunkter som möjligt ifrån företagare i Skinnskatteberg. Ett exempel följer nedan:

Hösten år 2016 ville vi ta vara på idéer och synpunkter som upplevdes finnas hos kommunens företagare beträffande det rådande företagsklimatet. Detta gjorde vi då bland annat genom utökade företagsbesök och en egengjord enkät där företagare fick svara på hur de upplevde företagsklimatet. Frågorna var både slutna och öppna frågor som bjöd in till egna formuleringar.

Aktiviteter och idéer som lyftes av företagare i enkätsvaren går bland annat idag att finna i de årligen formulerade verksamhetsplanerna.

Nedan kan du ta del av en sammanställning av resultatet från enkäten som genomfördes år 2016.

 

Icon of Sammanställning enkät 2016 Sammanställning enkät 2016 (412 KiB)