Välj en sida

Upphandlingar

För oss är det viktigt att företag och vårt lokala näringsliv känner att de har bra möjlighet att göra affärer med oss. Som kommun har vi många olika lagar och regler att ta hänsyn till när vi gör affärer, oavsett om det är tjänster och/eller varor som ska köpas.

Kommunens upphandlingsenhet är en central enhet belägen i Avesta. Enheten ansvarar för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Vid de upphandlingar som enheten genomför gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Håll dig som företagare gärna uppdaterad på våra pågående upphandlingar genom att klicka här.

Utöver detta når du upphandlingsenheten med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

E-post: upphandling@avesta.se
Telefon: 0226-64 50 00 (växel)