Välj en sida

I Bastnäs, Skinnskattebergs kommun finns ett hakspel ägt av Tekniska museet i Stockholm. Det är det enda hakspel i världen som står kvar på sin ursprungliga plats och är intakt.

Ett hakspel är en form av gruvspel, vilket användes för att hissa upp och ned den korg som malm och ibland även arbetare fraktades i. Det fanns ett flertal olika sorters gruvspel, bland annat sådana som drevs med hjälp av muskelkraft, hästkraft eller vattenkraft. Hakspelet, eller Machina nova som det också kallas, möjliggjorde användningen av vattenkraft även där vattendragen låg långt bort. Med hjälp av stånggångar kunde kraft från ett avlägset vattenhjul föras kilometervis till uppfodringsverk och pumpar.

Under lördagen den 27 april genomförde Tekniska Museets Vänner tillsammans med Hembygdsföreningen i Riddarhyttan, ortsbor och andra teknikintresserade, vilka sett en artikel i Ny teknik, en röjning kring hakspelet i Bastnäs. Från kommunen var Marléne Carlsson med.

 

arbete borjan

Arbetsdagens början

 

arbete borjan2

 Arbetsdagens början

 

trad hakspel

Ett träd har vuxit in i hakspelet

 

matrast

Matrast

 

rensat

Rensat framför huset

 

 

Text: Marléne Carlsson

Bilder: Anna Jansson