Välj en sida

Just nu genomför Skinnskattebergs kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda invånare och redovisar vad medborgarna tycker i en rad viktiga frågor. 

 

Dina svar är viktiga

Om du slumpmässigt blivit utvald från SCB:s register och fått hem enkäten ber vi dig att medverka. Din medverkan är viktig, den bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga. Dina svar bidrar till kunskapen om vad invånare i vår kommun tycker om kommunen. Resultatet i medborgarundersökningen ger vägledning för arbetet med mål och kan användas till att hitta förbättringsområden.

 

Mer information om undersökningen finns på www.medborgarundersokning.scb.se