Välj en sida

Invigningen av det nytillverkade vattenhjulet i Karmansbo smedja

Under onsdagen invigdes det nykonstruerade stora vattenhjulet i Karmansbo smedja. På plats och höll tal fanns bland annat landshövdingen Minoo Akhtarzand, Skinnskattebergs kommunalråd Carina Sándor (L), länsmuseichefen Carl-Magnus Gagge och Anna Falkengren från...

Nytt skolskjutsreglemente

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt skolskjutsreglemente som ska öka trafiksäkerheten för skolbarnen. Tidigare avståndsgräns har varit 3 km för alla elever. Det nya reglementet fastställer kortare gångavstånd till skolskjutsen för de yngsta eleverna. De nya...

Sommaraktiviteter för barn och unga

Under sommaren ordnar Skinnskattebergs kommun, genom Klockarbergsskolan med Sturehuset som utgångspunkt, kostnadsfria aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Projektet bekostas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För mer information om...