Välj en sida

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt skolskjutsreglemente som ska öka trafiksäkerheten för skolbarnen. Tidigare avståndsgräns har varit 3 km för alla elever. Det nya reglementet fastställer kortare gångavstånd till skolskjutsen för de yngsta eleverna.

De nya riktlinjerna är glädjande och innebär en förbättrad service mot invånarna. De nya avståndskraven kommer att träda i kraft i samband med nya skolskjutsupphandlingens start i januari 2017.

Närmaste hållplats
Kortaste gångavstånd mellan hem och skolskjutshållplats

  • 1 km för elev i skolår 1-2
  • 2 km för elev i skolår 3-4
  • 3 km för elev i skolår 5-9

Hemkommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts i Skinnskattebergs kommun regleras i lagstiftning och i kommunens skolskjutsreglemente.
Varje kommun får själv fastställa vilka avståndskriterier som skall gälla för att en elev ska vara berättigad skolskjuts. I samband med den revidering som gjorts har kommunen antagit nya riktlinjer gällande avståndsreglerna för de elever som är berättigade skolskjuts.

Mer information
Ylva Åkerberg
Sektorchef Barn och Utbildning
ylva.akerberg@skinnskatteberg.se
Tel 0222-451 60