Välj en sida

Under sommaren ordnar Skinnskattebergs kommun, genom Klockarbergsskolan med Sturehuset som utgångspunkt, kostnadsfria aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Projektet bekostas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

För mer information om aktiviteterna:
www.facebook.com/sommaraktiviteter