Välj en sida

I  mitten av augusti stänger Bankomat AB sin uttagsautomat i Skinnskatteberg. Bankomat AB ser över möjligheten att så snart som möjligt öppna en ny uttagsautomat i Skinnskatteberg och söker just nu efter lämpliga lokaler.

Frågor besvaras av Swedbank i Fagersta på telefon 0223 – 422 00 och Handelsbanken i Skinnskatteberg på telefon 0222 – 339 90. Det går också bra att kontakta Bankomat AB på telefon 010-588 90 90.