Välj en sida

Namnlöst-1

År 2005 tilldelades Skinnskattebergs kommun ett pris av SAKAB för att kommunens invånare varit så duktiga på att samla in miljöfarligt avfall.

Kommunstyrelsen använder medlen till att varje år utse pristagare till särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information,
undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Kommunstyrelsen utser också stipendiater för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran i miljöfrågor.

Miljöpriset kan tilldelas enskild person, verksamhet eller grupper av enskilda personer som skolklasser, föreningar, arbetslag eller liknande. Pristagare ska som enskild person vara mantalsskriven i Skinnskattebergs kommun, medan organisation, verksamhet eller förening ska bedriva sin verksamhet i kommunen.

Till förslag på miljöpristagare eller ansökan om miljöstipendium ska bifogas en motivering.

Ledamot och suppleant i kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnd, personal på kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens kontor, eller närstående till dessa personer, kan inte utses till kandidater för insatser som ingår i arbetet eller uppdraget.

Total summa för miljöpris och miljöstipendium uppgår till 10 600 kr år 2016, vilket enligt reglerna motsvarar 24 % av prisbasbeloppet.

Sista ansökningsdag är den 30 september 2016

En fritt formulerad nominering till miljöpriset eller ansökan om miljöstipendium skickas till: Skinnskattebergs kommun, kommunstyrelsen,
Box 101, 739 22 Skinnskatteberg.

Välkommen med nomineringar och ansökningar!

Mer information:
Kommunsekreterare Johan Boklund
tel. 0222-451 32
johan.boklund@skinnskatteberg.se