Välj en sida

lekpark_forstaspadtaget

Idag, tisdagen den 23/8 kl 15:00 togs det ceremoniella första spadtaget för en ny större lekpark i Skinnskatteberg.

Spadtaget togs av Carina Sandor, Mikaela Brandt med barnen Maja och Ebba samt Thomas Lenell.

Anläggandet av den nya lekparken i Skinnskatteberg startar nu och lekparken kommer att tas i bruk under våren 2017.

Placering av den nya lekparken i Skinnskatteberg blir vid den befintliga lekparken i närheten av Hagstuvägen (fd Linbaneparken). Lekparken kommer att vara anpassad för barn i olika åldrar. I utformningen av lekparken har även hänsyn tagits till barn med funktionsnedsättning. Till lekparken kommer olika typer av fallunderlag att användas.

Lekparken i Skinnskatteberg är budgeterad till 1,5 miljoner kronor inkluderande markbearbetning, lekutrustning, montering m.m.

Den nya lekparken är en produkt av ett medborgarförslag som lämnades till kommunens politiker.

För mer information
Lennart Engbom
E-post: lennart.engbom@skinnskatteberg.se
Telefon: 0222-450 17

Här under kan du se några konceptskisser på den nya stora lekparken i Skinnskatteberg.

lekpark_topview lekpark4 lekpark3 lekpark2 lekpark1
Konceptskisser för den nya lekparken i Skinnskatteberg (fd Linbaneparken).