Välj en sida

Kommunens upphandlingsenhet är en central enhet belägen i Avesta. Enheten ansvarar för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Vid de upphandlingar som enheten genomför gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Aktuella upphandlingar just nu:
– Skolskjutsar Skinnskatteberg
– Servicearbeten kakelarbeten Skinnskatteberg

Här kan du hitta aktuella upphandlingar.

Kontakta Upphandlingsenheten
E-post: upphandling@avesta.se
Telefon: 0226-64 50 00 (växel)