Välj en sida

Medel ur Pontus Nohres stiftelse kan under perioden 1/10-31/10 endast sökas av elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.

Stipendium kan sökas 2 år efter utflyttning för den som varit folkbokförd enligt ovan minst 10 år. Intyg som bevisar detta krävs från Skatteverket, Folkbokföringen.

Digitalt ansökningsförfarande
Stiftelsen har ett ansökningstillfälle per år. Ansökan görs elektroniskt, systemet öppnar 1/10 kl 00.01 och stänger 31/10 kl 23.59.

Ansökan görs via
www.stiftelseansokan.se

Alla sökande får besked per brev eller e-post så snart justerat protokoll föreligger.

Instruktion för digital ansökan

Behandling av personuppgifter
Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Skapa konto
Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är registrerade. Detta kan dröja några minuter. Klicka sedan på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan
Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information som efterfrågas, se nedan. De fält som är obligatoriska blir gröna när du fyllt i dem. Du kan när som helst klicka på ”Avbryt” (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras eller kompletteras av dig. Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer du inte att kunna lämna in ansökan. Gå då tillbaka och fyll i de fält som inte blivit gröna.
Du kan alltid gå tillbaka till din sida och titta på de ansökningar du lämnat in.

Att fylla i formuläret
Fyll i alla obligatoriska fält.

  • Vid Studiemeriter – ange avlagd examen.
  • Vid Övriga bilagor – bifoga antagningsbesked från skolan samt eventuellt intyg från Skatteverket.

På sista sidan måste du bocka i rutan ”Jag accepterar härmed villkoren angivna under Allmänna ansökningsvillkor” innan du kan lämna in din ansökan.