Välj en sida

Arbetet med att gallra ur träd runt nya lekparken fortskrider. Förhoppningen var att ha kvar fler träd men tyvärr visade det sig att en hel del träd var så dåliga att de var tvungna att tas bort, mestadels på grund av röta.

Grovplanering har påbörjats och lekplatsutrustningen skall levereras denna vecka till vårt förråd.

Läs även:
Första spadtaget för en ny större lekpark i Skinnskatteberg