Välj en sida

medborgarundersokning

Är du med i urvalet?
Ett slumpmässigt urval personer i åldrarna 18-84 år dras från befolkningsregistret och tillfrågas besvara enkäten.

Om du är med i urvalet får du enkäten hem i brevlådan. Du kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar.

Resultaten av höstens undersökning kommer att vara ett underlag för kommunens utveckling och kommer att läggas ut på www.scb.se den 14 december.

För ytterligare information
Cecilia Berglund, undersökningsledare, SCB
Telefon: 08-506 940 56
E-post: cecilia.berglund@scb.se

Karin Anderberg, Bitr. pressansvarig, SCB
Telefon: 08-506 940 24, 076-723 41 83
E-post: karin.anderberg@scb.se