Välj en sida

Vattenfall informerar om avbrott i strömförsörjningen på grund av arbete på ledningsnätet.

Berörda platser
Skinnskattebergs fölkhögskola
Masbo idrottsplats

Onsdag 19/10 kl. 08:30-09:30
Torsdag 20/10 kl. 15:30-17:00
Vid frågor kontakta Vattenfall
Tel. 020 – 82 58 58