Välj en sida

Trafikverket har meddelat att från och med måndagen den 24 oktober till måndagen den 7 november är väg 233 öster om Gunnilbo avstängd med anledning av att två kulvertar omgående behöver bytas ut. Bytet av de två kulvertarna (ca 3 m respektive ca 2 m i diameter) görs för att undvika kritiska skador på vägen och allvarliga trafikolyckor. Byte av båda kulvertarna i samma projekt görs för att slippa avstängning vid två tillfällen.

Varningsskyltar om vägavstängningen kommer att placeras från öster vid vägkorsning Rv 66 (13 km), sedan vid 10 km, 9 km, 8 km, 6 km samt vid 4 km. Från väster vid Gunnilbokorset (5 km), sedan vid 3 km samt vid 2 km före schaktet. Detta lämnar möjligheter att använda vissa sträckningar av väg 233 mellan Gunnilbo och Ramnäs.

Under arbetet sker omledning via väg 66 och väg 250 (se kartbilder). Rekommenderade alternativa vägar bedöms innebära ca 15 min längre restid.

Arbetet genomförs av Svevia på uppdrag från Trafikverket.

avstangd_stracka

kulvert_1

kulvert_2

kartbild_233

Kontakt
Gunnar Axelsson
Trafikverkets projektansvarige
Tel. 010-124 16 69

Krister Johansson
Svevias platsansvarige
Tel. 010-458 19 45

– – –

Tie 233 Gunnilbon ja Ramnäsin välillä

Liikennevirasto (Trafikverket) on ilmoittanut, että 24 ja 7. marraskuuta välisellä ajalla valtatie 233 on suljettu Gunnilbosta itään päin. Kaksi tierumpuja on kiireellisesti vaihdettava. Rumpujen (noin 3 m ja 2 m halkaisijaltaan) vaihto tehdään välttääkseen vakavia tievaurioita ja liikenneonnettomuuksia. Molemmat rummut vaihdetaan saman ajan sisällä välttääkseen tien sulkemista kahteen otteeseen.

Varoitusmerkit tien sulkemisesta on sijoitettu; idästä risteyksessä valtatie 66 (13 km), tämän jälkeen 10 km, 9 km, 8 km, 6 km ja 4 km. Lännestä Gunnilbon risteyksestä (5 km), tämän jälkeen 3 km ja 2 km ennen kuilua. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää joitakin teitä valtatien 233 Gunnilbon ja Ramnäsiin välillä.

Suositeltavat vaihtoehtoiset reitit ovat valtatie 66 ja 250 kautta (katso karttakuva) ja vaativat noin 15 minuuttia pidemmän matka-ajan.